HISTORIAA

Keski-Pohjanmaan Opettajien Ammattiyhdistyspiiri ry 1975 - 2012

oaj_keski-pohjanmaa.bmp

Keski-Pohjanmaan Opettajien Ammattiyhdistyspiiri perustettiin vuonna 1975 ja toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa. Yhdistyksen jäsenet olivat yleissivistäviä opettajia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön saralla. Jäsenyhdistyksiä oli toiminnan päättyä kahdeksan ja henkilöjäseniä lähes 900. Kuntaliitoksien vuoksi lakkautettuja piirin jäsenyhdistyksiä olivat Himanka, Kälviä ja Lohtaja. Piirin toiminnan päättyessä jäsenyhdistyksiä olivat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Pietarsaari, Toholampi-Lestijärvi ja Veteli.

Ylintä päätösvaltaa käytti kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous, joka valitsi piirille puheenjohtajan, hallituksen ja toiminnantarkastajat (aikaisemmin tilintarkastajat). Lisäksi yleiskokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä talousarvion ja tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Toimeenpanovaltaa käytti piirihallitus, jossa oli edustus kaikista jäsenyhdistyksistä.

Viimeinen hallitus ja viimeiset toimihenkilöt

 
Yhdistyksen toimintaan kuului alueellinen edunvalvonta, koulutus ja vapaa-ajan toiminta. Vuosittain yhdistys järjesti lukuisia koulutustilaisuuksia sekä ammattiyhdistysaktiiveille että ihan tavallisille rivijäsenille. Vapaa-ajan puolella järjestettiin vuosittain maakunnan opettajien välinen sählyturnaus, matkoja ja luontoretkiä. Kaksi kertaa vuodessa arvottiin kuntokorttinsa palauttaneiden kesken lahjakortteja urheiluliikkeeseen.
 
 
 
Tiedotuksessa yhdistys julkaisi yhdessä Etelä-Pohjanmaan Opettajien Ammattiyhdistyspiirin kanssa Tärpäntikkeli-lehteä. Vuosina 2004 - 2010 Keski-Pohjanmaan oay-piiri julkaisi omaa tiedotuslehteä nimellä Keski-Pohjanmaan Opettajat. Omat internet-sivut yhdistyksellä on ollut käytössä 2000-luvun alusta lähtien. Järjestyksessään kolmas sivusto otettiin käyttöön syksyllä 2010. Tämä sivusto jatkaa toimintaansa OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistyksen alaisuudessa toimien maakunnallisena opettajayhdistyksien portaalina.

Piirin yleisesite 2012

Alueellista toimintaa edusti piirin ohella myös OAJ:n Keski-Pohjanmaan alueverkosto, jonka toiminta päättyi niin ikään vuoden 2012 lopussa.

Alueverkosto