OAJ:N KESKI-POHJANMAAN ALUEVERKOSTO

 

Alueverkosto ja aluesuunnitteluryhmä

Henkilöt vasemmalta Veli-Matti Kukkola, Susanne Wickström, Riitta Paavolainen, Timo Rajaniemi, Maija Rukajärvi-Saarela, Virpi Niemelä, Kaj Högdahl, Marjut Levoska, Ralph Rönnqvist, Helena Penttilä ja Aki Kauppinen

Alueverkoston jäsenet:

Dieter Heiermann   ammattiopetus  OAO
Marjut Kontiokoski   lukio  YSI
Virpi Niemelä   perusopetus  YSI
Riitta Paavolainen   varhaiskasvatus  LTOL
Timo Rajaniemi   perusopetus  YSI
Maija Rukajärvi-Saarela   ammattikorkeakoulu  OAO
Ralph Rönnqvist   perusopetus  FSL
Susanne Wickström   varhaiskasvatus  LTOL

Paikallisyhdistyksien edustajat:

Kaj Högdahl             perusopetus YSI  Pietarsaaren opettajien ammattiyhdistys
Aki Kauppinen             perusopetus YSI  Perhon paikallisyhdistys
Veli-Matti Kukkola             perusopetus YSI  Kannuksen paikallisyhdistys
Marjut Levoska             ammattiopetus OAO Kokkolan paikallisyhdistys
Helena Penttilä             perusopetus              YSI  Kaustisen paikallisyhdistys

Tiedottaja:

Mikko Metsäranta                                            K-P:n OAY-piiri

Arkisto:

12.1.2011 Alueyhdistyksen suunnittelukokous

Keski-Pohjamaan opettajayhdistykset päättyivät oman alueyhdistyksen kannalle ja nimetty suunnittelu-työryhmä (alueverkosto ja lisäjäsenet) lähti suunnittelemaan perustamista ja sääntöjä.

2.2.2011 Suunnittelutyöryhmän kokous

Suunnittelutyöryhmä kartoitti etuja ja haittoja joko omassa alueyhdistyksessä tai liittymisessä Pohjanmaan alueyhdistykseen. Selvitystyötä jatkettiin tiedustelemalla yhdistyksien näkökantoja. Ensisijaisena vaihtoehtona on ollut oman alueyhdistyksen perustaminen, minkä kannalla ovat selkeimmin ammatilliset opettajat (ammattiopetus ja ammattikorkeakoulu), Keski-Pohjanmaan lastentarhanopettajat sekä Keski-Pohjanmaan oay-piirin edustajat.

23.2.2011 Suunnittelutyöryhmän kokous

Ryhmä päätti hakea OAJ:lta lupaa omalle alueyhdistykselle, joka on edelleen ensisijainen vaihtoehto. FSL:n valtuusto on viime vuoden puolella tehnyt päätöksen, että ruotsinkieliset opettajat suuntautuvat Pohjanmaan alueyhdistykseen, joten FSL ei ole tulossa mukaan OAJ Keski-Pohjanmaahan, mikäli sellainen perustetaan. Lastentarhanopettajat, YSI-piiri ja ammatilliset opettajat ovat edelleen oman alueyhdistyksen kannalla. Perusteluina ovat oma maakunta, oma ammatillinen koulutuskuntayhtymä ja ammattikorkeakoulu sekä toiminnan läheisyys. Seinäjoki ja Vaasa koetaan etäisinä kokouspaikkoina, joihin ei kovinkaan moni lähde pitkän etäisyyden vuoksi. Lisäksi suuressa alueyhdistyksessä rivijäsenten ja myös aktiivien osallistuminen näyttää vähenevän.

11.3.2011 Alueyhdistysseminaari

OAJ Keski-Suomea esitteli lukioiden luottamusmies Juha Paananen Jyväskylästä. Timo Rajaniemi kertoi tämänhetkisestä alueyhdistyksen suunnittelutilanteesta.

Kevät 2011: Maakunta haluaa Keski-Pohjanmaan alueyhdistyksen, OAJ ei

Maakunnan opettajayhdistyksien kantoja alueyhdistysasiassa tiedusteltiin keväällä 2011. Heille esitettiin seuraavanlainen kysymys:  Kumpaan yhdistyksenne on valmis ensisijaisesti liittymään vuoden 2012 kuluessa?
1.)   Liittyminen OAJ Pohjanmaa ry alueyhdistykseen?
2.)   vai oman OAJ Keski-Pohjanmaa ry alueyhdistyksen suunnittelu ja perustaminen?

Alueen opettajayhdistykset olivat selkeästi oman alueyhdistyksen kannalla. OAJ Pohjanmaata pidettiin liian kaukaisena ja etäisenä, mutta ei kuitenkaan poissuljettuna vaihtoehtona, mikäli lupaa oman alueyhdistyksen perustamiseksi ei saada.

Hakemus oman alueyhdistyksen perustamiseksi jätettiin OAJ:lle. Järjestötoimikunnan kokouksessa 11.4.2011 Keski-Pohjanmaan hakemus jätettiin pöydälle, koska haluttiin odottaa FSL:n valtuuston kantaa alueyhdistysasiassa. Seuraavan kerran asia oli esillä OAJ:n järjestötoimikunnassa 26.5.2011 ja hallituksessa 8.6.2011. Molempien käsittelyjen lopputulos oli sama: päätettiin suosittaa, että Keski-Pohjanmaa käynnistää neuvottelut yhteisen alueyhdistyksen perustamiseksi OAJ Pohjanmaan kanssa. Sekä järjestötoimikunnan että hallituksen näkemyksen mukaan on näin mahdollista saavuttaa paras tulos edunvalvonnan ja vaikuttamisen kannalta.

7.6.2011 Tunnustelut OAJ Pohjanmaan kanssa

Alustavia tunnusteluja OAJ Pohjanmaan työvaliokunnan kanssa tehtiin Seinäjoella 7.6.2011. Keski-Pohjanmaata edustivat YSI-piirin pj. Timo Rajaniemi, Dieter Heiermann (OAO), Aki Kauppinen (Perhon py:n pj.) ja Mikko Metsäranta (aluetiedottaja). OAJ Pohjanmaasta paikalla olivat pj. Ari Rousu, sihteeri Paula Kotirinta, toimistosihteeri Taina Saikkonen, Raija Berglund (YLL), Mari Rinta-Nikkola (LTO) ja Antti Ylinen (OAO). Seuraavan kerran asiaan palataan syyskuussa 2011 Kokkolassa.

25.8.2011 Alueverkoston ja aluesuunnittelutyöryhmän kokous

Läsnä olivat Timo Rajaniemi (pj.), Susanne Wickström, Virpi Niemelä, Dieter Heiermann, Marjut Kontiokoski, Riitta Paavolainen, Helena Penttilä, Kaj Högdahl ja Mikko Metsäranta (siht.). Työryhmä keskusteli tavoitteista, joista neuvotellaan Pohjanmaan alueyhdistyksen edustajien kanssa. Neuvotteluihin mennessä päivitetään alueen opettajayhdistyksien jäsenmäärä.

21.9.2011 Alueverkoston ja aluesuunnitteluryhmän kokous

Paikalla olivat Timo Rajaniemi (pj.), Susanne Wickström, Virpi Niemelä, Dieter Heiermann, Marjut Kontiokoski, Maija Rukajärvi-Saarela, Riitta Paavolainen, Marjut Levoska, Veli-Matti Kukkola, Aki Kauppinen ja Mikko Metsäranta (siht.). Työryhmä keskusteli aikatauluista ja yhteisistä tavoitteista, jotka tullaan esittämään Pohjanmaan alueyhdistyksen edustajille ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa Kokkolassa 28.9.2011.

28.9.2011 Neuvottelut OAJ Pohjanmaan kanssa

Paikalla olivat Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudulta Dieter Heiermann (OAO), Marjut Levoska (OAO), Virpi Niemelä (YSI), Riitta Paavolainen (LTOL), Timo Rajaniemi (YSI), Ralph Rönnqvist (FSL), Susanne Wickström (LTOL) ja Mikko Metsäranta (aluetiedottaja) sekä Pohjanmaan alueyhdistyksestä puheenjohtaja Ari Rousu (YSI), sihteeri Paula Kotirinta (YSI), Inger Damlin (FSL), Minna Herttua-Niemi (LTOL), Jarmo Juupaluoma (YSI) ja Antti Ylinen (OAO).
 
Pohjanmaan alueyhdistyksen edustajat esittelivät toimintaansa jaostojen (OAY, FSL, OAO, LTO ja YLL) ja toimikuntiensa osalta. Jaostojen edustus on alueellinen ja ne tekevät ehdotuksen vuosikokoukselle alueyhdistyksen hallitukseen valittavista. Hallituksen jäsenet (1+16) valitaan osaamisensa, ei edustamiensa alueiden perusteella. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat alueyhdistyksen toimihenkilöt ja OAJ:n valtuutetut, joten paikalla saattaa olla kolmisenkymmentäkin henkilöä. Mikäli Keski-Pohjanmaa tulee alueyhdistykseen 1.8.2012 alkaen, on alueen edustajilla mahdollisuus olla läsnä hallituksen kokouksissa siirtymäkauden ajan huhtikuuhun 2013, jolloin uusi hallitus valitaan. Asiasta ei kuitenkaan ole virallista päätöstä.
 
Neuvotteluja jatketaan Seinäjoella perjantaina 13.1.2012, jolloin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun on viimeistään ilmoitettava, milloin ne liittyvät alueyhdistykseen.

11.10.2011 Alueverkoston ja aluesuunnitteluryhmän kokous

Paikalla olivat Timo Rajaniemi (pj.), Virpi Niemelä, Aki Kauppinen, Ralph Rönnqvist, Riitta Paavolainen, Maarit Marjusaari ja Mikko Metsäranta (siht.). Keskusteltiin Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa käytyjen ensimmäisten neuvottelujen sisällöstä. Yleisvaikutelmaksi jäi, että Pohjanmaan edustajia kiinnostaa lähinnä liittymisen ajankohta, joka voisi olla 1.8.2012. Toinen vaihtoehtoinen päivämäärä on 1.1.2013. Koska Pohjanmaan alueyhdistyksellä on jo säännöstö olemassa ja toiminta vakiintunut, ei Keski-Pohjanmaan omia tavoitteita voida juurikaan huomioida, koska alueen henkilöyhdistykset ovat tulossa alueyhdistykseen jälkijunassa oman alueyhdistyshankeen kariuduttua. Ryhmä keskusteli Keski-Pohjanmaan aluefoorumista, joka voisi kokoontua kaksikin kertaa vuodessa kooten kaikki maakunnan opettajaryhmät yhteen. Foorumin koollekutsujana ja koordinaattorina voisi toimia esim. Kokkolan paikallisyhdistys. Rahoitus haettaisiin alueyhdistykseltä. Aluefoorumit voisivat olla uusi toimintamuoto koko alueyhdistyksen alueella rivijäsenten osallistumisen ja vaikuttamisen parantamiseksi, koska kolme maakuntaa käsittävä yhdistys on jo maantieteellisestikin suuri ja etäisyydet pitkiä.

13.12.2011 Alueverkoston ja aluesuunnitteluryhmän kokous

Paikalla olivat Timo Rajaniemi (pj.), Virpi Niemelä, Susanne Wickström, Maija Rukajärvi-Saarela, Marjut Levoska, Riitta Paavolainen, Helena Penttilä, Ralph Rönnqvist, Kaj Högdahl, Aki Kauppinen, Veli-Matti Kukkola ja Mikko Metsäranta (siht.). Keskusteltiin tavoitteista neuvotteluissa Pohjanmaan alueyhdistyksen edustajien kanssa Seinäjoella 13.1.2012. Keski-Pohjanmaan alueelle on luvattu alueyhdistyksen hallituksen vaihtoon asti kevääseen 2013 tarkkailijajäseniä hallituksen kokouksiin. Jaostojen toimintaan keskipohjalaiset saavat osallistua heti liittymisen jälkeen.

Päätöksen alueyhdistykseen liittymisestä tekee yksinkertaisimmillaan paikallisyhdistyksen hallitus. C-mallin alueyhdistyksissä tulee kuulla jäsenyhdistyksiä liittymisasiassa. Tieto paikallisyhdistyksien päätöksistä liittymisessä alueyhdistykseen tulee antaa alueverkoston puheenjohtajalle Timo Rajaniemelle viimeistään maaliskuun aikana. Todennäköinen ajankohta liittymiselle on vuoden 2013 alku. Tuolloin myös Keski-Pohjanmaan ysi-piirin ja alueverkoston toiminta lakkaavat. OAJ:n tuki paikallisyhdistyksille vähenee alueyhdistykseen liittymisen jälkeen 30 %. Kyseinen osuus siirtyy alueyhdistykselle, jolta paikallisyhdistykset voivat anoa avustusta edunvalvontatyöhön.

Keskusteluissa tuli esille Pohjanmaan alueyhdistyksen maantieteellisesti laaja alue. Onko esimerkiksi keskipohjalaisilla intoa lähteä koulutukseen tai kokoukseen alueen toiselle laidalle tai päin vastoin. Tämän vuoksi Keski-Pohjanmaan alueella tulee liittymisen jälkeenkin järjestää kokouksia, jäsentapaamisia ja koulutuksia. Alueyhdistyksen yleis-, hallituksen ja jaostojen kokouksia sekä koulutustilaisuuksia tulee vuoroittain järjestää myös Keski-Pohjanmaan alueella.

Alueyhdistyksen edustajille halutaan painottaa, että Keski-Pohjanmaa on oma maakunta erityispiirteineen ja aluetukineen. Alueella toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, jolla on toimipisteitä Kokkolan lisäksi myös Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Lisäksi alueella toimii oma ammatillinen koulutuskuntayhtymä. Varsinkin ammattikorkeakouluun on valtiovallan taholta esitetty rajuja leikkauksia ja vaadittu filiaalien lakkautusta. Alueen koulutuspaikat ja -tarjonta halutaan turvata jatkossakin.

13.1.2012 Neuvottelut OAJ Pohjanmaan kanssa

Neuvotteluja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun liittymisestä OAJ Pohjanmaan alueyhdistykseen käytiin Seinäjoella perjantaina 13.1.2012. Alueemme edustajia olivat Timo Rajaniemi, Virpi Niemelä, Marjut Levoska, Dieter Heidermann ja Aki Kauppinen. Liittymisajankohdaksi sovittiin 1.1.2013. Paikallisyhdistyksien tulee tehdä päätöksensä Pohjanmaan alueyhdistykseen liittymisestä 29.3.2012 mennessä. Neuvotteluista lisää uutisosiossa.

22.8.2012 Alueyhdistyssuunnittelukokous

Pohjanmaan alueyhdistyksen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren edustajat tapasivat toisensa Pietarsaaressa 22.8.2012. Keski-Pohjanmaan aluetta edustivat YSI:stä Timo Rajaniemi, Virpi Niemelä, Kaj Högdahl, Aki Kauppinen ja Mikko Metsäranta (tiedottaja), LTOL:sta Riitta Paavolainen ja Susanne Wickström, OAO:sta Dieter Heidermann ja Marjut Levoska sekä FSL:stä Ralph Rönnqvist. Alueyhdistystä edustivat puheenjohtaja Ari Rousu, sihteeri Paula Kotirinta, Jarmo Juupaluoma (YSI), Miia Raunio (LTOL) ja Antti Ylinen (OAO).

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren paikallisyhdistykset ovat jo tehneet liittymispäätöksensä. Pohjanmaan alueyhdistys muuttaa sääntöjään tämän syksyn aikana ylimääräisessä vuosikokouksessaan. Sääntömuutoksessa alueyhdistys kattaa koko entisen Vaasan läänin alueen lukuunottamatta Himankaa, joka liityttyään Kalajokeen kuuluun Pohjois-Pohjanmaan alueeseen. Kokkolan ja Pietarsaaren paikallisyhdistyksien jäsenyhdistyksille annettiin määräajaksi 9.11.2012 käsitellä yhdistymistä hallituksissa ja mielellään myös vuosikokouksissa, jotta jokaisella henkilöjäsenellä olisi mahdollisuus vaikuttaa alueyhdistykseen liittymiseen ja sen jälkeisiin asioihin.

Alueyhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 0,03 prosenttia palkasta. Paikallisyhdistyksien OAJ:lta saamasta edunvalvontarahasta 30 prosenttia siirtyy alueyhdistykselle, josta paikallisyhdistykset voivat anoa perustellusti rahaa edunvalvontatyöhön.

Keskipohjalaiset opettajat ovat heti alueyhdistykseen liittymisen jälkeen 1.1.2013 täysivaltaisia jäseniä, jotka voivat osallistua alueyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Eri opettajaryhmät saavat heti lähettää edustajansa oman alansa jaostoihin. Uusi alueyhdistyksen hallitus valitaan keväällä 2013, ja jaostojen kautta keskipohjalaiset voivat asettua ehdolle. Hallituksen koko säilyy puheenjohtajan ja 16 varsinaisen jäsenen ryhmänä. Osallistumisoikeus hallituksen kokouksessa puheoikeudella on myös OAJ:n valtuutetuilla ja alueyhdistyksen toimihenkilöillä. Lisää Pietarsaaren tapaamisesta uutisosiossa.