Kokkolan opettajien ammattiyhdistys

Yleistä

Kokkolan opettajien ammattiyhdistys ry on perustettu vuonna 1974. Kuntaliitoksen myötä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yleissivistävät opettajat liittyivät yhdistyksen jäseniksi vuonna 2009. Jäsenistö koostuu Kokkolan suomenkielisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajista ja heitä oli vuoden 2023 lopussa kaikkiaan 427. Kokkolan kaupungin suomenkielisessä koululaitoksessa on luokkien 1 - 2 kouluja kaksi, luokkien 1 - 6 kouluja 14, luokkien 1 - 9 kouluja kaksi,  luokkien 7 - 9 kouluja neljä ja päivälukio sekä aikuis- ja ammattilukio. Lisäksi kaupunki tarjoaa sairaalakouluopetusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnille. Vapaan sivistystyön opettajia toimii mm. Kokkolan seudun opistossa ja Keski-Pohjanmaan kansanopistossa. Yhdistys on jäsenyhdistyksenä OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistyksessä, joka on vuorostaan OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen jäsen.

Toiminta

Edunvalvonnan lisäksi ammattiyhdistys järjestää jäsenilleen erilaista koulutusta ja virkitystoimintaa kuten kaamoksen kaatajaisia, käsityökursseja, stand up -iltoja, luontoretkiä, teatterimatkoja ja pikkujouluja. Liikuntaa harrastetaan mm. Kokkolan opettajien liikuntakerhon puitteissa. Yhdistys myös tukee jäseniään taloudellisesti heidän osallistuessaan KLL:n opettajien valtakunnallisiin mestaruussarjan kilpailuihin. Vuosittain yhdistys palkitsee opettajakunnan ulkopuolisen yhteistyötahon tunnustuspalkinnolla, yhteispelin pallolla, joita ovat saaneet toimittaja Maisa Järvelä, Kokkolan kouluterveydenhoitajat, museolehtori Lauri Skantsi, Villa Elban luontokoulu, koulukuraattori Eija Wikström, Kokkolan Tukemia (tutkimalla oppii) -hanke, Kokkolan 4H-yhdistykset, koulupoliisit Juha Puurula ja Robert Sandvik, Kokkolan kaupunginkirjasto, Kokkolan rokkikoulu, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Uintikeskus VesiVeijari ja Kokkolan koulunuorisotyö.

KOAY:n galleria

Jäsentiedotteet

Yhdistyksen jäsentiedotteet lähetetään sähköpostilla OAJ:lle ilmoitettuun osoitteeseen. Käy päivittämässä yhteystietosi OAJ:n jäsensivuilla, jonne voit kirjautua esim. omilla pankkitunnuksillasi. Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös www.oajkeskipohjanmaa.fi -sivuston tapahtumakalenterissa.

Matka-avustusten hakeminen

KOAY:n jäsenten on mahdollista hakea matkakuluavustusta, jos he osallistuvat opettajille suunnattuihin SM-tasoisiin urheilukisoihin tai kuntoliikuntatapahtumiin. Yhdistys haluaa kannustaa jäseniään kuntoilemaan sekä tukea opettajia, jotka lähtevät kisoihin edustamaan meitä. Avustuksen hakeminen tapahtuu sähköisesti oheisen linkin kautta Matkakuluavustuksen hakeminen. KOAY:n hallitus käsittelee saapuneet hakemukset kokouksissaan ja päätös avustuksesta tehdään annettujen tietojen pohjalta. Säilytäthän matkakuluista tulleet kuitit, koska hakemuksen hyväksymisen jälkeen varainhoitaja maksaa avustuksen vain hänelle toimitettuja kuitteja vastaan.

Hallitus 2024

Hallituksen ja jaostojen jäsenten sekä toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
Jussi Hietapakka, puheenjohtaja
Kokkolan suomalainen lukio
varajäsen: Heikki  Jaakonaho
Juho Salminen, sihteeri, hallituksen jäsen
Isokylän koulu 7 - 9
varajäsen: Mikko Metsäranta
Sallamari Aalto, hallituksen jäsen
Hakalahden koulu 7 - 9
Varajäsen: paikka avoin
Hanna Arvo, hallituksen jäsen
Kälviän Kirkonkylän koulu 1 - 6
varajäsen: paikka avoin
Eija Hakunti, hallituksen jäsen
Kokkolan suomalainen lukio
varajäsen: Janne Hietalahti
Sanna Kröger, hallituksen jäsen
Kiviniityn koulu 7 - 9
varajäsen: Tuomas Rinne
Piia Martikainen, hallituksen jäsen
Torkinmäen koulu 1 - 9
varajäsen: Jenni Nygärd-Martinez
Juha Mommo, hallituksen jäsen
Hollihaan koulu 1 - 6
varajäsen: Kirsi Vainio
Johanna Määttälä, hallituksen jäsen
Veikko Vienojan koulu 1 - 6
varajäsen: Anne Ali-Haapala,
Rahkosen koulu 1 - 6
Juha Nuottimäki, hallituksen jäsen
Koivuhaan koulu 1 - 6
varajäsen: Jyrki Ojala, Ykspihlajan koulu 1 - 6
Auli Palosaari, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
Mäntykankaan koulu 1 - 6
varajäsen: Eeva Jylhä
Eija Piispanen, hallituksen jäsen
Lucina Hagmanin koulu 7 - 9
varajäsen: Miia Tuikka
Johanna Tuunala, hallituksen jäsen
Marinkaisten koulu 1 - 6
varajäsen: paikka avoin
Ville Valkama, hallituksen jäsen
Halkokarin koulu 1 - 6
varajäsen: Mari Pitkänen
Katja Virtanen, hallituksen jäsen
Isokylän koulu 1 - 6
varajäsen: Janni Hongell

Jaostot

EDUNVALVONTAJAOS

Tiina Hagström, plm.
Janne Hietalahti, lm.
Jussi Hietapakka, pj.
Sanna Kröger, lm.
Mikko Metsäranta, lm.
Ulla-Maria Åstrand, lm.
LIIKUNTAJAOS

Heikki Jaakonaho
Juha Mommo
KULTTUURIJAOS

Eija Hakunti
Eija Piispanen

Toimihenkilöt

Päivi Asunmaa-Sirén, varainhoitaja
Koivuhaan koulu 1 - 6
Suvi Heiska-Mäkelä, tiedottaja
Koivuhaan koulu 1 - 6

Toiminnantarkastajat

Marjut Kontiokoski, toiminnantarkastaja

Kimmo Järvelä, varatoiminnantarkastaja
Timo Rajaniemi, toiminnantarkastaja

Luottamusmiehet

Tiina Hagström, pääluottamusmies
tiina.hagstrom(at)kokkola.fi
puh. 040 806 5359
Janne Hietalahti, lukiokoulutus
janne.hietalahti(at)edu.kokkola.fi
varaluottamusmies: Heikki Jaakonaho
Sanna Kröger, erityisopetus
sanna.kroger(at)edu.kokkola.fi
varaluottamusmies: Anne Lund
Mikko Metsäranta, perusopetus 7 - 9
mikko.metsaranta(at)edu.kokkola.fi
varaluottamusmies: Jarmo Rasmus
Ulla-Maria Åstrand, perusopetus 1 - 6
ulla-maria.astrand(at)kokkola.fi
varaluottamusmies: Petri Kettu
Luottamusmiesten toimikausi on 1.8.2023 - 31.7.2026

Työsuojeluvaltuutettu

Anders Holmberg, työsuojeluvaltuutettu
anders.homberg(at)kokkola.fi
puh. 044 7809 376

Matias Yliniemi, varatyösuojeluvaltuutettu

Anders Holmberg toimii Kokkolan kaupungin sivistystoimen työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna. Hän edustaa koko sivistystoimen henkilöstöä lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa työolosuhteita ja työn turvallisuutta koskevissa asioissa.

Käyntisoite: Kokkolan kaupungintalon D-siipi, Kauppatori 5. Sovi tapaamisesi etukäteen joko sähköpostilla tai puhelimitse. 


Edustajat OAJ:ssa

OAJ:n valtuusto 2022 - 2026

Tiina Hagström, valtuutettu
Anders Holmberg, varavaltuutettu

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry 2023 - 2024

Tiina Hagström, hallituksen jäsen
Mikko Metsäranta, hallituksen varajäsen, tiedotustiimin jäsen

OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistys ry 2024

Tiina Hagström, yhdistyksen sihteeri
Eija Hakunti, hallituksen jäsen, yhdistyksen taloudenhoitaja
varajäsen: Janne Hietalahti
Jussi Hietapakka, hallituksen jäsen
varajäsen: Sallamari Aalto
Mikko Metsäranta, hallituksen jäsen, yhdistyksen tiedottaja
varajäsen: Sanna Kröger