TAPAHTUMAKALENTERI

KOAY:N YLIMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUSKeskiviikko  14.12.2022 - Teams

KOKKOLAN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS 

KOKOUSKUTSU   

SYYSKOKOUS 

AIKA:          Keskiviikkona 14.12. 2022 klo 18.00  

PAIKKA:     Teams 

 ASIALISTA: 

 Kokouksen avaus 

 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

             1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

             2.  Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat 

             3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

             4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 VARSINAISET KOKOUSASIAT 

5.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

6.  Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

7.  Tiedotetaan jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruuteen liittyvästä päätöksenteosta. Todetaan jäsenmaksun määrä ja määrätään jäsenmaksun kantotapa.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökoh­taiset varajä­senet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Kokouksen päättäminen. 

Pääluottamusmiehen ajankohtaiskatsaus

TERVETULOA! 

Syyskokous pidetään kokonaan Teams-etäyhteydellä 

Voit liittyä kokoukseen tämän linkin kautta. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Läsnäolleiden kesken arvotaan leffalippuja!