POHJOINEN KONFERENSSI

oaj_uusi_logo.gif

Keski-Pohjanmaa

Mellersta Österbotten

KÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:253534 kpl

UUTISET

23.4.2019Jouko Salmelalle liikunnan hopeinen mitaliLue lisää »3.9.2017Golfturnaus Kokkolassa 3.9.2017Lue lisää »28.3.2017Vaalipaneelissa koulutusmyönteisiä ehdokkaitaLue lisää »21.11.2016Jutta Urpilainen koulutuskahvilla KokkolassaLue lisää »4.10.2016OAJ on the Road -kiertue kävi KokkolassaLue lisää »

TAPAHTUMAKALENTERI

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTELauantai  5.9.2020 - Hotel Scandic, Rosteninkatu 6, Vaasa
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUS ÅRSMÖTE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäkokouksena lauantaina 5.9.2020 klo 13.00 alkaen. (Jos et pysty osallistumaan etänä, on mahdollisuus tulla paikan päälle Hotel Scandic, Rosteninkatu 6, Vaasa. Ruokailu sekä ilmoittautumisten ja matkakorvausten vastaanotto klo 12.00 alkaen. Klo 13.00 alkaa kokous. Ilmoittautumisaika lähikokoukseen on jo päättynyt.)

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls som ett avlägset möte lördag den 5 september 2020 från kl. 13.00. (Om du inte kan delta på distans finns det möjlighet att komma till platsen på Hotel Scandic, Rostensgatan 6, Vasa. Från kl. 12.00 servering och mottagning av anmälningar och reseersättningar. Mötet börjar kl. 13.00.)

Etäkokoukseen ilmoittautuminen/Anmälan till Årsmöte

Ilmoittautumiset etäkokoukseen 1.9.2020 mennessä email: niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi, mielellään yhdistyksittäin. Ilmoita nimi ja sähköpostiosoite. Kokoukseen lähetetään linkki kaikille osallistujille.

Anmälan senast den 1.9.2020, niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi. Anmäla namn och e-postadress. Till alla deltagare skickas en länk till motet.

Ohjelma/Program

Avaus/Mötet öppnas: Kari Nieminen

Huomionosoitukset/Uppvaktningarp

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n/Organisering av mötet

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.

II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t/Mötesärenden

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande av verksamhetsberättelse för år 2019.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsperioden 2019 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet

Päätös/Beslut:

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av verksamhetsplan för  år 2020.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi klenterivuodeksi/Styrelseordförande och övrigastyrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKAoch revisorsarvoden enligt räkning.

Päätös/Beslut:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av medlemsavgifter för år 2020.

Ehdotus/Förslag: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL, AKOLYLL, SMOL ja TOOL jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som ersättermedlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse.

Päätös/Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av budgetförslag för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young.

Päätös/Beslut:

13. Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.

Seinäjoella 7.4.2020

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare

OAJ ON THE ROAD - OPETTAJIEN ILTATiistai  8.9.2020 - Ravintola Strampen, Rantakatu 6, Vaasa
oaj_uusi_logo.jpg

Opetusalan Ammatti-

järjestö OAJ Ry

OAJ on the ROAD Opettajien ilta

PERUTTU

Kyseessä on OAJ:n järjestämä tilaisuus kaikille jäsenille.

AIKA: Tiistai 8.9.2020 klo 17.30 lähtien

PAIKKA: Ravintola Strampen, Rantakatu 6, Vaasa

OHJELMA:

17:30 Tervetulotoivotukset

17:40 Olli Luukkaisen puheenvuoro

18:10 Kuntavaaliohjelmaa Ollin johdolla

18:30 Ruokailu

ILMOITTAUTUMISET: Ilmoittautuminen tilaisuuteen maanantaina 30.8.2020 mennessä sähköisen linkin kautta. https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-OAJ-on-the-road-2020

Tilaisuuden toteutumisesta ja mukaan pääsystä lähetetään vahvistusviesti viikolla 36. Vahvistukseen liitetään osallistujien nimitieto ja sähköpostiosoite. Vahvista lupa ilmoittautumislinkistä. Ei-ilmoitetuista poisjääneistä laskutetaan tilaisuuden järjestäjälle aiheutuneet ylimääräiset kulut suoraan asianomaiselta henkilöltä. Tiedustelut, ilmoittautumisten muutokset ja peruutukset niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi. Tilaisuus on maksuton OAJ:n jäsenille.

Tervetuloa!

TYÖSUOJELUILTAKeskiviikko  16.9.2020 - Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola
oaj_pohjanmaa_logo.png tjs_opintokeskus.jpg

Työsuojeluilta

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ja TJS opintokeskus järjestävät työsuojeluillan keskiviikkona 16.9.2020 klo 16.00 - 19.00. Paikkana on Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola. Työsuojeluiltaan ovat tervetulleita kaikki OAJ:n Pohjanmaan alueen (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) opettajataustaiset työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet kaikilta eri kouluasteilta. Työsuojeluillan tavoitteena on tukea alueyhdistyksen alueen työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojeluasiamiehiä työssään sekä tarjota verkostoitumismahdollisuuksia.

Ohjelma

16.00 Kokoontuminen ja ruokailu buffet-pöydästä (salaattipöytä, pääruokana broileria ja täysjyväpastaa)

17.00 Poliisi Juha Puurulan alustus työturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä uhkiin varautumisesta kaikilla eri luokka-asteilla, aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen asti. Vapaata keskustelua aiheesta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 2.9.2020 mennessä seuraavan linkin kautta:

https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Tyosuojeluiltaan-16.9.2020

Koulutuksen toteutumisesta ja koulutukseen mukaan pääsystä lähetetään vahvistusviesti viikolla 37. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään erityisruokavaliot. Työsuojeluilta toteutetaan, mikäli ilmoittautumisajan päätteeksi on ilmoittautuneita vähintään 20 henkilöä. Kurssi on osallistujille maksuton. OAJ Pohjanmaa tarjoaa ruuan sekä maksaa matkakorvauksia 0,25 euroa/km + 0,07 euroa/km/lisämatkustaja. Matkustakaamme yhdessä! Lisätietoja alueasiamies pia.latomaki(at)lapua.fi.

Tervetuloa työsuojeluiltaan!

OAO-JAOSTON JÄSENILTATiistai  29.9.2020 - Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, Kokkola
oaj_pohjanmaa_logo.png tjs_opintokeskus.jpg

OAO-jaoston jäsenilta

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen OAO- jaosto ja TJS-opintokeskus järjestävät koulutustilaisuuden tiistaina 29.9.2020 klo 17.00 - 19.30 alkaen ruokailulla. Paikkana on Villa Elba (Elban Helmi), Sannanrannantie 60, Kokkola. Koulutus alkaa klo 18.00 ja kouluttajina ovat OAJ:n johtava työmarkkina-asiantuntija Markku Perttunen ja erityisasiantuntija Pasi Repo. Jäseniltaan ja ruokailemaan mahtuu 20 henkilöä. Tilaisuutta voi seurata myös kotikoneelta Teams-linkin kautta. Vastaava tilaisuus järjestetään myös Seinäjoella samaan aikaan. Lisätietoja alueyhdistyksen sivuilta.

ILMOITTAUTUMISET: Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot jäsentilaisuuteen tiistaihin 22.09.2020 klo 18.00 mennessä osoitteella margareeta.verronen(at)gmail.com. Tiedustelut, ilmoittautumisten muutokset ja peruutukset margareeta.verronen(at)gmail.com. Tilaisuus on maksuton OAJ:n jäsenille. Alueyhdistys korvaa osallistujien matkakuluja 0,25 €/km + 0,07 €/Km/lisämatkustaja. Yhteiskyydit suositeltavia!

Tervetuloa koulutukseen!