POHJOINEN KONFERENSSI

oaj_uusi_logo.gif

Keski-Pohjanmaa

Mellersta Österbotten

KÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:465786 kpl

UUTISET

8.4.2022OAJ:n vaaleissa menestystä keskipohjalaisilleLue lisää »23.4.2019Jouko Salmelalle liikunnan hopeinen mitaliLue lisää »3.9.2017Golfturnaus Kokkolassa 3.9.2017Lue lisää »28.3.2017Vaalipaneelissa koulutusmyönteisiä ehdokkaitaLue lisää »21.11.2016Jutta Urpilainen koulutuskahvilla KokkolassaLue lisää »

TAPAHTUMAKALENTERI

MUSIIKIN RYTMIÄ JA LIIKUNNAN ILOA TANSSIN MUODOSSATorstai  13.4.2023 - Ykspihlajan koulu, Potinrannantie 15, Kokkola
oaj_uusi_logo.jpg

Kokkolan opettajien

ammattiyhdistys ry

Musiikin rytmiä ja liikunnan iloa tanssin muodossa!

Kokkolan opettajien ammattiyhdistys tarjoaa jäsenilleen tanssikurssin, jolla pääset nauttimaan liikunnasta musiikin tahtiin. Kurssi sisältää viisi treenikertaa aikavälillä 13.4. - 11.5.2023.

Jokainen tunti sisältää lämmittelyn ja tanssillisen osuuden, sisältäen esimerkiksi helpon koreografian tai tutustumista tiettyyn tanssilajiin. Tunti loppuu aina venyttelyyn ja rauhoittumiseen. 

 Kurssille osallistuminen ei vaadi etukäteisosaamista, vaan tunti sopii aivan kaikille!

Aika: Torstaisin 13.4. - 11.5.2023 klo 16.00 - 17.00 

Paikka: Ykspihlajan koulu, Potinrannantie 15, Kokkola

Ilmoittaudu mukaan: anne.lund(at)edu.kokkola.fi

Tervetuloa!

NUORI OPETTAJA (NOPE) -KOULUTUSPerjantai  14.4.2023 - Lauantai 15.4.2023 - Orginal Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola
oaj_uusi_logo.jpg

Opetusalan Ammatti-

järjestö OAJ Ry

Nuori ope! Työura alussa?

NOPE-koulutus on irtiotto päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen arjesta. Nuori Opettaja -koulu- tuksessa kohtaat muita työuran alkupuolella olevia opettajia. Koulutus on tarkoitettu kaikille alle 35-vuotiaille tai alle viisi vuotta kasvatus- ja opetustyössä toimineille OAJ:n jäsenille.


Koulutuksessa pohditaan, millaista on olla nuori opettaja työyhteisössä, tarkastellaan opettajan työhön liittyviä laa- joja vastuukysymyksiä, perehdytään palkkauskysymyksiin ja tutustutaan OAJ:n edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa.


Koulutuksia vetävät NOPE-kouluttajat ovat itsekin opettajauransa alkupuolella. NOPE-koulutus on ilmainen sisältäen matkakulut, päivärahat, majoituksen ja ateriat. Kurssi on kaksipäiväinen, perjantaiaamusta (noin klo 9) lauantai-iltapäivään (noin klo 15). OAJ korvaa ansion- menetyksesi perjantailta.


Osallistuminen ja ansionmenetyksen korvaaminen edellyttävät paikallaoloa koko koulutuksen ajan. NOPE-koulutukseen voi osallistua vain kerran.

Pohjanmaan alueen koulutus:

Orginal Sokos Hotel Kaarle, Kokkola 14. - 15.4.2023 (ilmoittautuminen päättyy 19.3.2023)


ILMOITTAUTUMINEN
○ Kirjaudu jäsentunnuksillasi osoitteeseen tapahtumat.oaj.fi
○ Anna käyttäjätunnus ja salasana
○ Valitse listalta oman alueesi NOPE-koulutus ja paina ilmoittaudu -painiketta
○ Täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeeseen
○ Mainitse ilmoittautumisen lisätietoja -kohdassa, jos olet liittynyt OAJ:hin, mutta jäsensivuilla olet vielä SOOLin jäsenenä (muuten ilmoittautuminen siirtyy suoraan varapaikalle)
○ Muista lopuksi painaa vielä ilmoittaudu painiketta.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetetään osallistumisvahvistus kaikille mukaan ilmoittautuneille.

Tervetuloa koulutukseen!

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTETiistai  18.4.2023 - Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, Ylihärmä
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUSKUTSU ÅRSMÖTESKALLELSE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 18.4.2023 Härmän Kylpylässä alkaen ruokailulla klo 17.00 ja ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen. Varsinainen kokous alkaa klo 18.00.

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten rf hålls tisdag den 18 april 2023 på Härmä Spa Hotel. Från kl. 17.00 servering och emottagning av anmälningar från kl. 17.30. Mötet börjar kl. 18.00.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 4.4.2023 mennessä email: niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi ja mielellään yhdistyksittäin. Erityisruokavalioista pyydämme saada tiedon ilmoittautumisen yhteydessä.

Pga serveringen ber vi anmälan + specialkost senast den 4 april 2023 niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa / Mötesmaterialet hittas pä www-sidan i början av april. www.oajpohjanmaa.fi

Ohjelma / Program

Avaus / Mötet öppnas: puheenjohtaja/ordförande Kari Nieminen

Huomionosoitukset / Uppvaktningar

I  K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n / O r g a n i s e r i n g   a v   m ö t e t

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri / val av ordförande och sekreterare.

2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat / val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / lagenlighet och beslutförhet.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys / fastställande av föredragningslista.

II  V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t / M ö t e s ä re n d e n

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus vuoden 2022 toiminnasta  /godkännande av verksamhetsberättelse för år 2022. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään  /Godkänns. Päätös / Beslut:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit tilivuodelta 2022 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä / föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus / Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet Päätös / Beslut:

7. Hyväksytään yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma / godkännande av verksamhetsplan för år 2023. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään  /Godkänns. Päätös / Beslut:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023 / Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2023. Ehdotus / Förslag: Kokouspalkkio 50 €/kokous (hallitus, työvaliokunta, jaostot), sähköpostikokous 25 €/kokous, kilometrikorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan. / Mötesarvode 50 € / möte (styrelse, arbetsutskott och sektion), e-postmöte 25 € / möte, kilometerersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning. Päätös  /Beslut:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024 / fastställande av medlemsavgifter för år 2024. Ehdotus / Förslag: 0,02 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi FSL, YLL, SMOL ja TOOL, jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut / 0,02 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom FSL, YLL, SMOL och TOOL, som ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse. Päätös / Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio tilivuodelle 2023 / godkännande av budgetförslag för år 2023. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään / Godkänns. Päätös / Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi / val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi / val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod.

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa / val av två revisorer och revisorsersättare för år 2024. Ehdotus / Förslag: Valitaan / Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young. Päätös / Beslut:

14. Ajankohtaiskatsaus / Aktuellt: Katariina Kattelus, OAJ:n 1. varapuheenjohtaja

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat / Behandling av eventuella övriga ärenden.

Seinäjoella 11.1.2023

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare

KOAY:N HALLITUKSEN KOKOUSKeskiviikko  19.4.2023 - Isokylän koulu, Sillanpääntie 12, Kokkola
oaj_uusi_logo.jpg

Kokkolan opettajien

ammattiyhdistys ry

Hallituksen kokous

Kokkolan opettajien ammattiyhdistys ry:n hallituksen kokous järjestetään Isokylän koulun Päämajassa, Sillanpääntie 12, keskiviikkona 19.4.2023 klo 17.00 alkaen.

LIIKETTÄ KEHOLLE JA RAUHAA AIVOILLELauantai  22.4.2023 - Kuortaneen urheiluopisto, Opistontie 1, Kuortane
oaj_pohjanmaa_logo.png tjs_opintokeskus.jpg

Liikettä keholle ja rauhaa aivoille

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ja TJS-opintokeskus kutsuvat opettajia Kuortaneen urheiluopistolle liikunnallisille virkistyspäiville. Etusija on heillä, jotka eivät aiemmin ole vastaaville päiville osallistuneet.

Aika ja paikka: Lauantai 22.4.2023 alkaen klo 9.30 Kuortaneen urheiluopistolla osoitteessa Opistotie 1, Kuortane.

Kohderyhmä:Tilaisuus on avoin kaikille opettajaryhmille varhaiskasvatuksen opettajista yliopistolehtoreihin.

Kaikista liikunta osuuksista vastaavat Kuortaneen urheiluopiston ohjaajat.

Ohjelma lauantai 22.4.2023

09.30 Tervetuloa - Aamukahvi ja suolapala

10.00 Luento Teamsin välityksellä: Opettajan sujuva aivotyö, Liisa Puskala Työterveyslaitos

11.15 Kuntojumppa

12.30 Noutopöytälounas

13.15 Hyvinvointiluento: Rauhaa aivoille, psyykkinen valmentaja Tiina Vainionpää

14.30 Kehonhuolto venyttelyt ja rentoutus

15.30 Uimahalli ja palautumiskeskus yleisövuorolla

16.30 - 19.00 Noutopöytäpäivällinen

Tilaisuus on maksuton OAJ:n jäsenille. Matkakorvausten omavastuu 50 km ja sen jälkeen maksamme VES:n mukaan matkakorvauksia. Yhteiskyydit suositeltavia! Matkustetaan yhdessä!

Huom! Ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina 26.2.2023 klo 16.00 ja päättyy 2.4.2023 klo 16.00. Ennen tätä saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 60, ensikertalaiset ensisijalla. Ilmoittautumislinkki:

https://q.surveypal.com/Liiketta-keholle-ja-rauhaa-aivoille-22.4.2023--/0

Koulutustilaisuuden toteutumisesta ja koulutukseen mukaan pääsystä lähetetään vahvistusviesti viikolla 14. Kurssivahvistukseen liitetään osallistujien nimi ja sähköpostiosoite. Vahvista lupa ilmoittautumislinkistä. Ei- ilmoitetuista poisjääneistä laskutetaan kurssin järjestäjälle aiheutuneet ylimääräiset kulut suoraan asianomaiselta henkilöltä. Tiedustelut, ilmoittautumisten muutokset ja peruutukset niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi.

Tervetuloa virkistäytymään!