POHJOINEN KONFERENSSI

oaj_uusi_logo.gif

Keski-Pohjanmaa

Mellersta Österbotten

KÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:306979 kpl

UUTISET

23.4.2019Jouko Salmelalle liikunnan hopeinen mitaliLue lisää »3.9.2017Golfturnaus Kokkolassa 3.9.2017Lue lisää »28.3.2017Vaalipaneelissa koulutusmyönteisiä ehdokkaitaLue lisää »21.11.2016Jutta Urpilainen koulutuskahvilla KokkolassaLue lisää »4.10.2016OAJ on the Road -kiertue kävi KokkolassaLue lisää »

TAPAHTUMAKALENTERI

YLEISÖLUENTO: VERKON VAARAT JA NIIDEN EHKÄISYTorstai  8.4.2021 - Teams
oaj_pohjanmaa_logo.png tjs_opintokeskus.jpg

Yleisöluento opettajille

verkon vaaroista ja niiden ehkäisystä

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ja TJS-opintokeskus järjestävät OAJ:n jäsenille yleisölluennon verkon vaaraoista niiden ehkäisystä. Luennoitsijana on yliopettaja Ari Haasio Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Haasion erikoisalaa ovat tiedonhaku, tiedonhankinta ja sosiaalinen media. Tule kuuntelemaan ajankohtaista, puhuttelevaa ja meitä kaikkia koskettavaa vakavaa tietoa viihdyttävällä tavalla esitettynä.

Aika: torstai 8.4.2021 klo 17.30 - 19.00. Koulutus pidetään Teamsin kautta.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen koulutustilaisuuteen maanantaihin 29.3.2021 mennessä oheisen sähköisen linkin kautta:

https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Ari-Haasion-luennolle-8.4.2021

Teams-linkki koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään viikolla 13.

Tervetuloa koulutukseen!

ALUEELLISET LM-PÄIVÄT, OVTES YSIMaanantai  12.4.2021 - Tiistai 13.4.2021 - ETÄKOULUTUS Teams ja Howspace
oaj_uusi_logo.jpg

Opetusalan Ammatti-

järjestö OAJ Ry

Alueelliset LM-päivät, OVTES ysi

Keski-Suomi, Pohjanmaa

Ajankohta: maanantai - tiistai 12. - 13.4.2021, etäkoulutus

Kohderyhmä

Yleissivistävän opetuksen pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varamiehensä (mikäli varsinainen luottamusmies on estynyt), alueasiamiehet sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alueellisesti kohdennettuna (ja osin myös alueellisesti järjestettynä).

Koulutukseen mahtuu palkallisena 50 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa.

Tavoite

Luottamusmiesten neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia sopimusasioita. Lisäksi luodaan toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa. Kurssilla käydään läpi virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräysten tulkintaa. Lisäksi vahvistetaan edellisten kurssien ja neuvottelupäivien sisältöjen hallintaa sekä annetaan tukea ja eväitä paikalliseen neuvottelutoimintaan sekä verkostoitumiseen. Koulutuksessa syvennytään mm. OVTES:n palkkaus- ja työaikamääräyksiin sekä ajankohtaiseen neuvottelutoimintaan.

Ohjelma

Koulutus alkaa ensimmäisenä päivänä klo 9.00 ja päättyy toisena päivänä noin kello 15.30.

Alla on työnantajan hyväksymä sopimuskoulutusohjelma, lopullinen ohjelma kurssivahvistuksen yhteydessä. Koulutus on koronan vuoksi kokonaan etänä. Alustoina Teams ja Howspace.

Sisältö

1 x 45 min.    Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt

2 x 45 min.    Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus

2 x 45 min.    Paikallistason ajankohtaiset edunvalvonta-asiat

4 x 45 min.    Päivän aiheisiin liittyvä ryhmätyö ja sen koostaminen

1,5 x 45 min. Palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen

1,5 x 45 min. Sopimustoiminta ja sen kehittäminen

2 x 45 min.    Yhteistoiminta luottamusmiestoiminnassa (TA edustaja)

Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä

Kirjaudu Omat tiedot-palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan koulutuksia. Jos ilmoittautuminen Omat tiedot -palvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä koulutusassistenttiin. Osallistumisvahvistus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä. Jos et ole saanut osallistumisvahvistusta viikkoa ennen koulutusta, ole yhteydessä koulutusassistenttiin.

Kustannukset 

Koulutus on osallistujille maksuton.

Virka-/työvapaa  

Koulutus on sopimuskoulutusta ja osallistumista varten anotaan palkallista virkavapautta/työvapaata. Sopimuskoulutuksissa osallistujat osallistuvat koulutukseen palkallisella työajalla. Ehdoton edellytys on läsnäolo koko koulutuksen ajan, myös etäkoulutuksessa. KT Kuntatyönantajat on yleiskirjeessään (KT 14/2020, 2.12.2020) hyväksynyt kurssin palkalliseksi koulutukseksi. Sivistystyönantajat ry on niin ikään hyväksynyt koulutuksen palkalliseksi koulutukseksi. Avaintyönantajat ry Avainta on hyväksynyt koulutuksen palkalliseksi 1.4.2014 alkaen, 114 §, luku 6. Työnantajalle toimitettavien eri sopimusalojen virkavapaus- ja työvapaahakemuslomakkeet löytyvät OAJ Areenasta.   

Koulutusohjeet

Luethan sopimuskoulutusohjeen huolellisesti.

Vastuukouluttajat

OAJ:n erityisasiantuntija Aleksi Tervamaa aleksi.tervamaa(at)oaj.fi

Alueasiamiehet Jukka Lummelahti jukka.lummelahti(at)laukaa.fi  ja Pia Latomäki pia.latomaki(at)lapua.fi    

Käytännön järjestelyt

koulutusassistentti Tessa Lindfelt theressa.lindfelt(at)oaj.fi

Tervetuloa!

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTETorstai  15.4.2021 - Teams
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUS ÅRSMÖTE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 15.4.2021 etäyhteydellä (Teams). Etäyhteys avataan klo 17.30 ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00. Ajankohtaiskatsauksen pitää koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen, OAJ.

OAJ Österbottens regionförening håller årsmöte  to den 15 april 2021 via teams. Mötet börjar kl. 18.00. Nina Lahtinen koulutuspolitiikan päällikkö OAJ berättar om aktuella ärenden.

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry on kaikkien opettajaryhmien yhteinen yhdistys, joten toivomme kokoukseen runsasta osanottoa ja edustajia kaikista opettajaryhmistä. Sääntöjen mukaan: jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa & kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Jos kiinnostusta on, voivat yhdistykset ylittää ns. virallisten kokousedustajien määrän. Kokous on avoin. Liitteessä tiedoksenne jäsenyhdistysten virallisten kokousedustajien määrät.

Till årsmötet har varje medlemsförening rätt att sända en officiell mötesdeltagare per 50 medlemmar. Då ni anländer till årsmötet överlämnar ni en fullmakt. Årsmötet är öppet för alla.

Mahdollisen äänestyksen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset (puhelinnumero, nimi, yhdistys ja sähköpostiosoite)  5.4.2021 mennessä yhdistyksittäin niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi.

Med anledning av eventuell omröstning ber vi vid anmälning  (telefonnummer, namn, förening och e-postadress) senast 5.4.2021 niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi helst genom förening.

Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa. / Mötesmaterialet hittas på www-sidan i början av april. (www.oajpohjanmaa.fi)

Asialistalla on sääntöjen mukaiset asiat. / I mötet behandlas stadgeeliga ärenden.

Tervetuloa kokoukseen! Välkommen till mötet!

Ohjelma:

Avaus: Kari Nieminen

Vakuutusyhtiö Turva esittäytyy

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

Ehdotus: Hyväksytään.

Päätös:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Ehdotus: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

Päätös:

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.

Ehdotus: Hyväksytään.

Päätös:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi.

Ehdotus: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

Päätös:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 2022.

Ehdotus: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL,AKOL, YLL,SMOL ja TOOL jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut.

Päätös:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi 2021.

Ehdotus: Hyväksytään.

Päätös:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. Päätös:

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi. Päätös:

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa 2020.

Ehdotus: Valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young.

Päätös:

14. Ajankohtaiskatsaus: Nina Lahtinen, OAJ

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Program:

Mötet öppnas: Kari Nieminen

Försäkringsbolaget Turva presenterar sig

I Organisering av mötet

1. Val av ordförande och sekreterare.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Lagenlighet och beslutförhet.

4. Fastställande av föredragningslista.

II Mötesärenden

5. Godkännande av verksamhetsberättelse för år 2020. Förslag: Godkänns. Beslut:

6. Föreningens bokslut och revisionberättelse för räkenskapsperioden 2020 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet. Förslag: Bokslutet godkänns och beviljas ansvarsfrihet. Beslut:

7. Godkännande av verksamhetsplan för år 2021. Förslag: Godkänns. Beslut:

8. Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2021. Förslag: Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning. Beslut:

9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021. Förslag: 0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse. Beslut:

10. Godkännande av budgetförslag för år 2021. Förslag: Godkänns. Beslut:

11. Val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod. Beslut:

12. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod. Beslut:

13. Val av två revisorer och revisorsersättare för år 2021. Förslag: CGR-revisor Ernst & Young. Beslut:

14. Aktuellt: Nina Lahtinen, OAJ

15. Behandling av övriga eventuella ärenden.

Seinäjoki 11.1.2021

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare

JUKKA PUOTILA SHOWPerjantai  23.4.2021 - Nettistriimaus www.oajpohjanmaa.fi
OAJ_jukka_puotila_show.jpg