POHJOINEN KONFERENSSI

oaj_uusi_logo.gif

Keski-Pohjanmaa

Mellersta Österbotten

KÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:122061 kpl

UUTISET

3.9.2017Golfturnaus Kokkolassa 3.9.2017Lue lisää »28.3.2017Vaalipaneelissa koulutusmyönteisiä ehdokkaitaLue lisää »21.11.2016Jutta Urpilainen koulutuskahvilla KokkolassaLue lisää »4.10.2016OAJ on the Road -kiertue kävi KokkolassaLue lisää »3.2.2016Kokkolan paikallisyhdistys 20 vuoden ikäänLue lisää »

TAPAHTUMAKALENTERI

JUKO:N LUOTTAMUSMIESTEN VALINTAKOKOUSPerjantai  12.4.2019 - Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola

Juko_logo_uusi.jpg

Julkisalan koulutettujen

neuvottelujärjestö ry

Luottamusmiesten valintakokous

Kokkolan kaupungin Jukon luottamusmiesten valintakokous järjestetään Kokkolan kaupungintalossa perjantaina 12.4.2019 klo 15.30 - 16.30. Kaupungintalossa kokouspaikka on kaupunginhallituksen kokoushuone (Virkakujan sisäänkäynti ja heti ovesta vasemmalle käytävän päähän). Tilaisuuteen kutusutaan JUKO:n alaisten liittojen jäseniä valitsemaan luottamusmiehet kaudelle 1.8.2019 - 31.7.2022.

Tervetuloa!

POHJOINEN KONFERENSSIKeskiviikko  17.4.2019 - Hotelli Kampeli, Lehtisaarentie 28, Veteli
oaj_pohjanmaa_logo.png

Pohjoinen

konferenssi

Pohjoinen konferenssi/alueverkosto

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen Pohjoinen konferenssi järjestetään Vetelissä Hotelli Kampelissa, Lehtisaarentie 28, keskiviikkona 17.4.2019 klo 17.30. Pohjoisen konferenssin alueeseen kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Luoto, Pedersöre, Perho, Pietarsaari, Toholampi, Uusikaarlepyy, Veteli ja FSL. Ohjelma on vapaamuotoinen: vaihdetaan kuulumisia, verkostoidutaan ja ollaan vertaistukena toinen toisillemme.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu perjantaihin 12.4.2019 mennessä oheisen linkin kautta https://forms.gle/aQ1ydMggtYqbq5RV9. Jos oheinen linkki ei toimi, voit ilmoittautua myös sähköpostitse aino.sillanpää(at)edu.veteli.fi.

Tervetuloa Veteliin!

Aino Sillanpää-Heikkilä, OAJ:n Vetelin paikallisyhdistys

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTETiistai  23.4.2019 - Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, Ylihärmä
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUS ÅRSMÖTE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 23.4.2019 Härmän Kylpylän auditoriossa. Ruokailu sekä ilmoittautumisten ja matkakorvausten vastaanotto klo 17.00 alkaen. Klo 18.00 alkaa kokous. Ajankohtaiskatsauksen pitää LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen.

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls tisdag den 23 april 2019 i auditorium på  Spa Härmä. Från kl. 17.00 servering och mottagning av anmälningar och reseersättningar. Mötet börjar kl. 18.00. Aktuellt talar BTLF:s ordförande Anitta Pakanen.

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry on kaikkien opettajaryhmien yhteinen yhdistys, joten toivomme kokoukseen runsasta osanottoa ja edustajia kaikista opettajaryhmistä. Sääntöjen mukaan: jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa & kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Jos kiinnostusta on, voivat yhdistykset ylittää ns. virallisten kokousedustajien määrän. Kokous on avoin. Liitteessä tiedoksenne jäsenyhdistysten virallisten kokousedustajien määrät.

Till årsmötet har varje medlemsförening rätt att sända en officiell mötesdeltagare per 50 medlemmar. Då ni anländer till årsmötet överlämnar ni en fullmakt. Årsmötet är öppet.

Oman auton käytöstä alueyhdistys maksaa/ OAJ Österbotten betalar reseersättningar: 0,25 euroa/km + 0,07 euroa/km/lisämatkustaja. Matkustakaamme yhdessä!

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 11.4.2019 mennessä email: niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi tai 050 470 1199 ja mielellään yhdistyksittäin. Erityisruokavalioista pyydämme saada tiedon ilmoittautumisen yhteydessä.Pga serveringen  ber  vi anmälan + specialkost  senast den 11 april 2019 niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa./Mötesmaterialet hittas pä www-sidan i början av april. (www.oajpohjanmaa.fi)

Asialistalla sääntöjen mukaiset asiat. /I mötet behndlas stadgeeliga 
ärenden.

Tervetuloa kokoukseen! Välkommen till mötet!

Niina Suokas, järjestöassistentti

Ohjelma/Program

Avaus/Mötet öppnas: Kari Nieminen

Huomionosoitukset/Uppvaktningarp
Vakuutusyhtiö Turva esittäytyy/Försäkringsbolag
et Turva presenterar sig

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n/Organisering av mötet

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.

II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t/Mötesärenden

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande av verksamhetsberättelse för år 2018.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsperioden 2018 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet

Päätös/Beslut:

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av verksamhetsplan för  år 2019.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi klenterivuodeksi/Styrelseordförande och övrigastyrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2019.

Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKAoch revisorsarvoden enligt räkning.

Päätös/Beslut:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av medlemsavgifter för år 2019.

Ehdotus/Förslag: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL, AKOLYLL, SMOL ja TOOL jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som ersättermedlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse.

Päätös/Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av budgetförslag för år 2019.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young.

Päätös/Beslut:

14. Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: LTOL:n puheenjohtaja/BTLF:s ordförande Anitta Pakanen.
15. Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.

Seinäjoella 17.1.2019

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare